601-671-967

Strona główna

Projektowanie
(kompletne projekty z instalacjami):
 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki gospodarcze,
 • budynki inwentarskie,
 • budynki magazynowe,
 • rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
 • adaptacje poddaszy,
 • adaptacje projektów typowych,
 • silosy, zbożowe paszowe,
 • szczelne zbiorniki na nieczystości,
 • inwentaryzacje,
 • ekspertyzy techniczne,
 • oceny stanu technicznego,
 • certyfikaty energetyczne
Nadzorowanie:
 
 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • doradztwo techniczne,
 • doradztwo prawne w zakresie przepisów prawa budowlanego.
Użytkowanie:
 
 • okresowe kontrole obiektów budowlanych,
 • oceny stanu technicznego budynków,
 • ekspertyzy i opinie techniczne.
Advertisement