601-671-967

Uprawnienia Budowlane

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

– do kierowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od 2004 r,
– do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od 2007 r,
– do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej od 2009 r.

Advertisement